Certificering

Paprika’s van topkwaliteit

Wij stellen hoge eisen aan onze producten.

Om topkwaliteit paprika’s te leveren passen we vrijwillig verschillende internationale standaarden toe op onze bedrijfsvoering. Het naleven van deze standaarden wordt door verschillende onafhankelijke instituten gecontroleerd. Hierdoor kunnen we aantonen dat het productieproces duurzaam en hygiënisch is ingericht. We controleren en verbeteren het proces continue. Ook de arbeidsomstandigheden zijn belangrijke onderdelen van de standaarden die we toepassen.

Milieukeur

Milieukeur heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Belangrijke duurzaamheidsthema’s maken onderdeel uit van de Milieukeur certificatieschema’s:.

Certificaat nummer: SGS 14008

Meer informatie over Milieukeur

BRC Global Standard for Food Safety

Deze standaard stel eisen aan het voedselveiligheidssysteem van een leverancier: er worden eisen gespecificeerd aan het HACCP-systeem, aan het kwaliteitsmanagementsysteem en aan het basisvoorwaardenprogramma van producenten van levensmiddelen. Daarnaast komen ook directieverantwoordelijkheid, omgevingsomstandigheden (productie- of procesfaciliteiten), product- en procescontrole en opleiding en persoonlijke hygiëne van werknemers aan de orde. De verschillende elementen van de standaard worden getoetst aan de hand van een gedetailleerde checklist die meer dan 300 controlepunten bevat.

BRC site code: 1118752

Meer informatie over BRC Food.

On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk dat laat zien dat voedings- en sierteeltproducten duurzamer zijn geproduceerd. Producten met dit keurmerk voldoen aan strenge eisen op het gebied van 8 thema’s en zijn een betere keuze voor natuur, klimaat én dier. Het keurmerk is ontwikkeld en wordt beheerd door SMK.

On the way to PlanetProof certificaat nummer: SGS 18044

Meer informatie over On the way to PlanetProof

Hazard Analysis Critical Control Points

De HACCP norm is het resultaat van een evolutie in de beoordeling van voedselveiligheid en hygiëne, waaraan kwaliteitsmanagement aspecten zijn toegevoegd en waarbij de gehele benadering gericht is op continue verbetering.
De 7 kernpunten van een HACCP-systeem:

  1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
  2. Stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt
  3. Geef per CCP de kritieke grenzen aan.
  4. Stel vast hoe de CCP’s bewaakt ofwel “gemonitord” worden.
  5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
  6. Pas verificatie toe — een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt.
  7. Houd documentatie en registraties bij — vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.

Meer informatie over HACCP

QS - Quality scheme for food.

Kwaliteitsborging begint met de productie van paprika’s in de kas. Gekwalificeerde auditors herzien de implementatie en naleving van de eisen in onafhankelijke audits. Dit vormt de basis voor de QS certificering dat de producenten gebruiken als het bewijs van de gecontroleerde productie.

Meer informatie over QS

Global G.A.P.

De GLOBAL G.A.P. Fruit & Vegetables Standard omvat alle stadia van de productie, van pre-oogst activiteiten zoals bodembeheer en gewasbeschermingsmiddelen, na oogst productbehandeling, verpakking en opslag.

Registratienummer: GGN 8713783952467 - GGN 8713783952511

Meer informatie over Global G.A.P.

Vragen over de kwaliteit van onze producten?

Neem contact met ons op