4Evergreen groeit door innovatie en samenwerking

6 september 2018

4Evergreen zet op meerdere vlakken in op duurzaamheid. Sinds 2005 vindt organic teelt plaats voor de Amerikaanse markt. De kassen worden verwarmd door restwarmte vanuit de industrie. Innoveren is ook op productniveau belangrijk. Zo is in 2014 de rood/geel gestreepte paprika ‘Enjoya’ ontdekt en op de markt gebracht. Door de snelle ontwikkelingen stromen steeds meer hoogopgeleide werknemers in. Robert Grootscholte, Algemeen Directeur 4Evergreen, is benieuwd hoe deze nieuwe generatie tegen de ontwikkelingen van de glastuinbouw aankijkt en participeert daarom in het project Markt Match. Tijdens dit event op 4 en 5 oktober worden jongeren uitgedaagd om creatieve ideeën te bedenken voor een gezonde toekomst van de foodsector.

Industrie verwarmt het Westland

Sinds 2005 vindt organic teelt plaats voor de Amerikaanse markt. ‘We telen hier op een maximaal duurzame manier zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmatige meststoffen. Met zo weinig mogelijk energieverbruik en milieubelastende middelen’, vertelt Robert Grootscholte. ‘Daarnaast maken we gebruik van CO2 afkomstig uit de industrie in de omgeving Hoek van Holland. De komende jaren zullen we de helft van ons areaal, zo’n 50 hectare, verwarmen met restwarmte. Voor onze locaties in Hoek van Holland kijken we uit naar de toekomstige aanleg van de warmterotonde, waarbij de industrie zorgt voor de verwarming van het Westland. Op de locatie Steenbergen waar we niet op een warmterotonde kunnen en ook geen restwarmte kunnen gebruiken, willen we energie uit biomassa gaan halen. In samenwerking met een aantal bedrijven wordt een biomassacentrale ontwikkeld. Onze verschillende teeltlocaties zijn geheel energieneutraal als volgend jaar ook de overstap wordt gemaakt naar zonnepanelen.’

Experimenteren met nieuwe soorten

4Evergreen innoveert continu om productiviteit en kwaliteit te verhogen. Samen met een aantal andere bedrijven is de rood/geel gestreepte paprika, Enjoya, op de markt gebracht. ‘In 2014 vonden we een gemuteerde paprikaplant met rood/geel gestreepte paprika’s. Deze probeerden we opnieuw te zaaien, echter muteerde de plant door naar een gele paprikaplant. We hebben de plant vegetatief vermeerderd, waardoor er een nieuwe teelt ontstond. Zo zijn we de enige teler in Europa die Enjoya teelt. Soms proberen we ook andere groente te telen in de kas. We kunnen in een kas in principe alles telen omdat we het klimaat van elders kunnen nabootsen. Sommige groente zijn zo veredeld dat ze niet goed in de kassen geteeld kunnen worden. We onderzoeken dan hoe we deze groente kunnen veredelen zodat deze wel in de kas geteeld kan worden’, aldus Grootscholte.

‘Ik ben erg benieuwd hoe jongeren denken over het autonome telen, waarbij de computer met gebruik van big data de plant leest en de kas misschien zelfs volledig zelfsturend wordt.’- Robert Grootscholte, Algemeen Directeur 4Evergreen

Door schaalvergroting meer werknemers nodig

Binnen de glastuinbouw is weinig ruimte nodig voor een hoge productie van groente. Hierdoor wordt steeds meer voedsel op kleinere oppervlaktes geproduceerd. Schaalvergroting leidt tot instroom van nieuwe werknemers legt Robert Grootscholte uit. ‘We krijgen steeds meer hoogopgeleide werknemers op de afdelingen onderzoek, teelt, administratief en management. We onderhouden veel contact met scholen om instroom te bevorderen. Ik zou wel willen dat er meer scholen voor een rondleiding komen, zodat leerlingen een idee krijgen van de sector en een betere keuze kunnen maken. Zij zijn uiteindelijk de nieuwe werkgevers en werknemers die innovaties zullen bedenken en de wereld gaan veranderen.’ Met het initiatief Markt Match komen jongeren in aanraking met de foodsector. Twee dagen lang gaan zij met een vraagstuk aan de slag die van invloed is op de toekomst van de groente- en fruitsector. Robert Grootscholte uit zijn verwachtingen over Markt Match: ‘Ik ben erg benieuwd hoe jongeren denken over het autonome telen, waarbij de computer met gebruik van big data de plant leest en de kas misschien zelfs volledig zelfsturend wordt. Uiteindelijk hoop ik dat een aantal van de deelnemers zich aanmeldt voor een stageplek of reageert op onze vacatures.’

Eerder samenwerken dan concurreren

Met het project Markt Match gaat 4Evergreen een samenwerking aan met andere groente- en fruitbedrijven. Grootscholte: ‘Dit is voor ons niet nieuw. Door samenwerking kunnen we elkaar versterken, weten wat er speelt en deze informatie met elkaar delen. In de praktijk lopen onze teeltspecialisten bij andere telers mee om van elkaar te leren.’ In totaal wordt er in Nederland op zo’n 1400 hectare paprika geteeld met ruim 200 paprikatelers. De Nederlandse tuinbouwbedrijven staan erom bekend dat zij onderling veel kennis delen en zo samen verder komen dan concurrerende bedrijven in andere landen.

Over 4Evergreen

4Evergreen is een specialist in het telen, produceren en vermarkten van paprika’s. Het is al vijf generaties lang een familiebedrijf, dat sinds 2007 gerund wordt door drie broers.

Bron: rotterdamfoodcluster.com